Wybierz lokalizację, aby zobaczyć ofertę dla swojego sklepu

Nie mamy sklepu w tym mieście.

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.intermarche.pl (określanego dalej jako „Serwis”), prowadzonego przez spółkę SCA PR Polska sp. z o.o. z siedzibą w Swadzmiu, przy ul. Św. Mikołaja 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 44594, kapitał zakładowy w wysokości: 20.000.000 zł (wpłacony w całości), NIP 782-197-70-18, e-mail komunikacja@muszkieterowie.pl (określanej dalej jako „SCA PR Polska”).

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO WWW.intermarche.pl

I. Dane osobowe

Dane dotyczące użytkowników Serwisu przetwarzane są przez SCA PR Polska (adres jak wyżej), będącą w odniesieniu do tych danych osobowych ich administratorem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Dane dotyczące użytkowników Serwisu przetwarzane są przez SCA PR Polska (adres jak wyżej), będącą w odniesieniu do tych danych osobowych ich administratorem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Administrator danych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a nadto, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane.

Administrator danych, zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych może powierzyć na podstawie umowy przetwarzanie zgromadzonych danych osobowych podmiotom trzecim.

Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie wszelkich danych osobowych jest dobrowolne.

II. Pliki cookies

Serwis wykorzystuje tzw. cookies – dane informatyczne zapisywane przez serwery internetowe na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu, które mogą być odczytywane przez serwery internetowej przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem końcowym użytkownika.

Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu przez SCA PR Polska i wykorzystywane przez SCA PR Polska, jak również przez podmioty współpracujące ze SCA PR Polska, w tym w szczególności dostawcę usługi internetowej.

Pliki cookies w ramach Serwisu używane są do:
1) przechowywania klucza sesji niezbędnego do prawidłowego działania aplikacji, jaką jest strona internetowa www.intermarche.pl,
2) przechowywanie danych anonimowych przeglądarki internetowej używanych do tworzenia raportów i statystyk ruchu w obrębie serwisu www.intermarche.pl,
3) Przechowywania informacji o wyświetleniu komunikatu o wykorzystywaniu ciasteczek.

Użytkownicy serwisu za pomocą opcji przeglądarki internetowej mogą w każdym czasie dokonywać zmian w zakresie ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności poprzez zablokowanie wykorzystywania plików cookies, bądź ich usunięcie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przez użytkownika Serwisu przeglądarki internetowej. Zezwolenie na korzystanie z plików cookies, bądź niewyłączenie tej opcji, jeżeli jest ona włączona domyślnie, oznacza, że cookies będą zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu a Serwis będzie mógł uzyskiwać do nich dostęp.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, nie spowoduje natomiast braku możliwości przeglądania treści zamieszczonych w Serwisie.

III. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących stosowanej przez SCA PR Polska polityki prywatności, jak również w celu realizacji uprawnień określonych w punkcie I.5. prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej komunikacja@muszkieterowie.pl.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług oraz działań marketingowych.

X
Przeglądaj gazetki w aplikacji mobilnej
Intermarché
POBIERZ w AppStore
X
Przeglądaj gazetki w aplikacji mobilne
Intermarché
POBIERZ w Google Play